Mange oplever, at bogføring er besværligt og tidskrævende. Vi har samlet lidt vejledning til at hjælpe dig i gang med bogføringen.

Det bedste råd, vi kan give dig, er at bogføre løbende og holde styr på selskabets bilag, da du ellers hurtigt mister overblikket.

Se, hvad du skal gøre med fakturaen, når selskabet har købt eller solgt en vare.

 1. Dit selskab køber varer og får en faktura. Hvis selskabet sælger varer til en kunde, skal du udstede en faktura til kunden og lave en kopi til selskabets regnskab.
  Dekorativ
 2. Giv fakturaen et fortløbende fakturanummer, fx 1, 2, 3, 4 osv.
  Dekorativ
 3. Bogfør købet eller salget ved at skrive beløbet ind i selskabets bogføring under den rigtige kategori (konto), fx Salg af varer eller Køb af varer.
  Dekorativ
 4. Sæt eventuelle papirbilag i nummerorden i et ringbind.
  Dekorativ
 5. Gem fakturaen i 5 år efter regnskabsåret udløb. Du må gerne gemme dem elektronisk.
  Dekorativ
 6. Så er du færdig med at bogføre.
  Dekorativ

Se, hvordan du bogfører i videoen her:

Dobbelt bogholderi - bogføring i balance

Når du bogfører indtægter og udgifter, skal du følge princippet om dobbelt bogholderi. Det betyder, at du skal bogføre samme beløb både i debet og i kredit, hver gang selskabet har haft en indtægt eller udgift. 

 

Eksempel på, hvordan du bogfører en indtægt

Har selskabet en indtægt fra et salg til en kunde, bogfører du

 • dels beløbet i kredit (indtægt) fx på kontoen Salg af varer.
 • og dels i debet (indsat) fx på kontoen Bank.

Er dit selskab momsregistreret, bogfører du

 • beløbet for indtægten eksklusiv moms i kredit (indtægt) fx på kontoen Salg af varer.
 • beløbet for moms bogfører du i kredit (skyldig) på kontoen Salgsmoms.
 • hele beløbet inklusiv moms i debet (indsat) fx på kontoen Bank.

 

Eksempel på, hvordan du bogfører en udgift

Køber selskabet varer til videresalg, bogfører du

 • dels beløbet som debet (udgift) fx på kontoen Køb af varer.
 • og dels som kredit (hævet) fx på kontoen Bank.

Er selskabet momsregistreret, bogfører du

 • beløbet for udgiften som debet (udgift) fx på kontoen Køb af varer.
 • beløbet for moms bogfører du som debet (til gode) på konto Købsmoms.
 • hele beløbet inklusiv moms bogfører du som kredit (hævet) fx på kontoen Bank.

Debet, kredit og dobbelt bogholderi kan være svært at forstå. Prøv at bogføre en indtægt og en udgift i øvelserne her, og få styr på, hvor beløbene skal stå, når man bogfører.

Prøv af bogføre en indtægt

Prøv at bogføre en udgift