baggrund

Ghid practic, daca lucrați în Danemarca

Selectați o limba:

Dacă lucrați în Danemarca

În Danemarca avem educație gratuită, asistență medicală, biblioteci și sistem de securitate socială. Toți lucrătorii - atât danezi, cât și străini - contribuie la finanțare prin impozit, care este reținut din salarii. Fiți conștienți că autoritățile daneze efectuează acțiuni de control și verifică dacă companiile și angajații plătesc impozitul corect în Danemarca. Acest lucru este realizat pentru a asigura condiții ordonate pe piața muncii daneze și o concurență echitabilă.

Dacă sunteți în Danemarca pentru a lucra, aveți nevoie de un număr danez de identificare fiscală și de un card fiscal.

Cum solicitați emiterea:

 • completați cererea noastră online (utilizată de majoritatea solicitanților) sau
 • completați și trimiteți formularul 04.063. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în engleză)

Nu uitați să atașați copii ale următoarelor documente:

 • Act de identitate cu fotografie, cum ar fi pașaport sau carte de identitate
 • Certificat de căsătorie, dacă sunteți căsătorit(ă) (dacă sunteți cetățean suedez se anexează certificatul de familie)
 • Permis de muncă, dacă nu sunteți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein , Elveția sau Norvegia
 • Contractul individual de muncă, semnat de angajator

Dacă durata de ședere depășește trei luni

Dacă durata de ședere în Danemarca depășește trei luni, aveți nevoie de un număr CPR (cod numeric personal danez). Fiecare persoană din Danemarca are un număr CPR, care este esențial în ceea ce privește contactul cu autoritățile daneze. În cazul în care sunteți cetăţean al unui stat membru UE, al unei țări din Spaţiul Economic European sau al Elveției aveți nevoie de un număr CPR după șase luni.

Cum solicitați emiterea:

 • trebuie să vă înregistrați la Registrul Național Danez (Folkeregistret) la Centrul Local pentru Cetățeni (Borgerservice), sau
 • la unul dintre Centrele Internaționale de Servicii pentru Cetățeni (www.icitizen.dk).

Pentru a primi salariul și plățile din sectorul public, aveți nevoie de un cont NemKonto (Easy Account).  NemKonto poate fi înregistrat ca un cont bancar în Danemarca sau ca un cont bancar străin.

Dacă doriți un cont bancar în Danemarca, puteți contacta o bancă daneză pentru a deschide un cont și pentru a solicita înregistrarea contului ca NemKonto.

Vă rugăm vizitați nemkonto.dk pentru mai multe informații.

NemID este semnătura dumneavoastră digitală și accesul la Danemarca digitală. Este un identificator unic pentru băncile online daneze și site-urile web ale autorităților.

Cum obțineți NemID:

 • Puteți obține un NemID la Centrul Local pentru Cetățeni (Borgerservice). Nu uitați să aveți la dumneavoastră pașaportul sau cartea de identitate. Este de preferat să fiți însoțiț(ă) de o persoană, care să vă confirme identitatea.

Dacă lucrați și locuiți în Danemarca

Când lucrați în Danemarca, trebuie să plătiți impozit pe venit. Angajatorul va proceda la descărcarea cardului dumneavoastră fiscal, iar impozitul pe venit va fi reținut automat din salariul dumneavoastră.

Evaluarea preliminară a veniturilor (forskudsopgørelse)

Evaluarea preliminară a veniturilor este un fel de buget fiscal pentru anul în curs. Aceasta vă informează cu privire la veniturile, deducerile și indemnizațiile preconizate, precum și cu privire la rata de impozitare utilizată de angajator pentru a reține impozitul.

Dacă intervin schimbări în situația dumneavoastră, trebuie să modificați  evaluarea.

Ghid: Cum modificați evaluarea preliminară a veniturilor. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în engleză)

Decizia de impunere anuală (årsopgørelse)

Decizia de impunere anuală este rezultatul fiscal pentru anul care a trecut, în care sunt prezentate veniturile, deducerile și impozitele plătite.

Puteți vizualiza și modifica decizia de impunere accesând serviciul electronic (TastSelv) al Agenției Fiscale Daneze, aceasta fiind  disponibilă în luna martie a fiecărui an. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în daneză)

Cum vă puteți modifica decizia de impunere

Observați diferența dintre evaluarea preliminară și decizia de impunere. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în engleză)

Tipul de obligație fiscală

Tipul de obligație fiscală influențează deducerile la care aveți dreptul. Tipul de obligație fiscală aplicabil dumneavoastră depinde de starea dumneavoastră civilă și de eventualul dumneavoastră domiciliu în țara de origine, de exemplu.

Patru tipuri de obligații fiscale

Pentru lucratorii straini

= Danemarca= Țara de origine

 • Angajat în Danemarca
 • Domiciliul este în țara de origine și se face des naveta între Danemarca și țara de origine
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în țara de origine
 • Un eventual soț sau partener locuiește în țara de origine

= Obligație fiscala integrala

 • Angajat în Danemarca
 • Domiciliul este în țara de origine și se face des naveta între Danemarca și țara de origine
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în țara de origine
 • Un eventual soț sau partener locuiește în țara de origine

= Obligație fiscala limitata

 • Angajat în Danemarca
 • Locuință atât în țara de origine cât și în Danemarca
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în țara de origine
 • Un eventual soț sau partener locuiește în țara de origine

= Domiciliul în doua țări - rezidență fiscala în țara de origine

 • Angajat în Danemarca
 • Locuință atât în țara de origine cât și în Danemarca
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în Danemarca
 • Un eventual soț sau partener locuiește în Danemarca

= Domiciliul în doua țări - rezidență fiscala în Danemarca

Înainte de calcularea impozitului, anumite sume sunt deduse din venitul dumneavoastră. Deducerile dumneavoastră sunt indicate în evaluarea fiscală preliminară/ cardul fiscal.

Cazarea și masa

Dacă angajatorul dumneavoastră nu acoperă cheltuielile cu masa și cazarea, puteți avea dreptul la o deducere dacă:

 • munca dumneavoastră este pe o durată determinată, de exemplu cules de căpșuni
 • locul dumneavoastră de muncă este mobil, de exemplu diferite șantiere de construcție
 • nu puteți sta în locuința dumneavoastră din cauza distanței dintre locul de muncă și locuință.

Introduceți cheltuielile pentru masă și cazare în decizia de impunere, la rubrica 53. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în daneză)

Deducerea cheltuielilor cu transportul între locuință și locul de muncă

Dacă trebuie să parcurgeți mai mult de 24 km către și de la locul de muncă (ceea ce înseamnă mai mult de 12 km în fiecare direcție), aveți dreptul la o deducere pentru transport între locuința și locul de muncă, indiferent de mijlocul de transport folosit. Cu toate acestea, nu puteți beneficia de această deducere în cazul în care angajatorul acoperă cheltuielile dumneavoastră de transport.

Trebuie să introduceți deducerea în evaluarea dumneavoastră preliminară a veniturilor, în câmpul 417  sau în decizia de impunere anuală, la rubrica 51. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în daneză)

A se vedea tarifele standard și modul în care se calculează deducerea cheltuielilor cu transportul între locuință și locul de muncă. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în engleză)

Călătoriile între țara dumneavoastră și locul de muncă din Danemarca

Tipul de obligație fiscală determină dacă aveți dreptul la o deducere.

Deducerea cheltuielilor cu transportul pentru lucratorii straini

Transport între țara de origine și locul de muncă în Danemarca:

Angajații dumneavoastră străini pot beneficia de deducere în condiții egale cu angajații danezi.

Citiți mai multe despre această deducere și calculați deducerea cheltuielilor cu transportul

Transport între țara de origine și locul de muncă în Danemarca

kørselsfradrag grafik

Transport între domiciliul în Danemarca și locul de munca:

Posibilitatea de a beneficia de deducere este condiționată de tipul de obligație fiscala.

= Deducerea nu este posibila= Deducerea este posibila

 • Angajat în Danemarca
 • Domiciliul este în Danemarca sau durata de ședere în Danemarca depășește șase luni
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în Danemarca
 • Un eventual soț sau partener locuiește în Danemarca

= Obligație fiscală integrală

 • Angajat în Danemarca
 • Domiciliul este în țara de origine și se face des naveta între Danemarca și țara de origine
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în țara de origine
 • Un eventual soț sau partener locuiește în țara de origine

= Obligație fiscală limitată

 • Angajat în Danemarca
 • Locuință atât în țara de origine cât și în Danemarca
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este în țara de origine
 • Un eventual soț sau partener locuiește în țara de origine

= Domiciliul în doua țări - rezidență fiscală în țara de origine

 • Angajat în Danemarca
 • Locuință atât în țara de origine cât și în Danemarca
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în Danemarca
 • Un eventual soț sau partener locuiește în Danemarca

= Domiciliul în două țări - rezidență fiscală în DanemarcaTrebuie să puteți documenta călătoriile în țara de origine, de aceea este important să păstrați documentele care dovedesc cheltuielile cu transportul. Introduceți deducerea pentru transport între locuință și locul de muncă la rubrica 51 în decizia de impunere. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în daneză)

O convenție fiscală pentru evitarea dublei impuneri între Danemarca și țara dumneavoastră de origine poate reglementa impozitul pe care trebuie să îl plătiți. Prin urmare, dacă aveți venituri sau proprietăți în afara Danemarcei, trebuie să le declarați în decizia de impunere anuală.

Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (+45) 72 22 27 80 pentru a vă ajuta să înregistrați venitul obținut în altă țară decât Danemarca.

Verificați-vă decizia de impunere accesând serviciul electronic (E-tax) al Agenției Fiscale Daneze, pentru a vedea dacă beneficiați de o regularizare de impozit sau aveți un impozit restant. Trebuie să:

 • verificați informațiile
 • corectați informațiile dacă este necesar

Dacă trebuie să corectați informațiile, utilizați sistemul electronic E-tax pentru a introduce modificările în secțiunea "Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet" (Modificați decizia de impunere sau depuneți o declarația fiscală).

Mai multe informații despre sistemul electronic E-tax și cum accesați E-tax. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în engleză)

Dacă nu mai lucrați în Danemarca

În momentul în care contractul de muncă în Danemarca a încetat, trebuie să furnizați informații pe care Agenția Fiscală Daneză le va utiliza pentru a vă calcula obligațiile fiscale. Caracterul muncii și domiciliul dumneavoastră determină țara în care trebuie să plătiți impozitul.

Prin urmare, trebuie:

 • Să completați și să trimiteți formularul relevant Agenției Fiscale Daneze când părăsiți Danemarca.
 • Dacă sunteți supus(ă) unei obligații fiscale limitate: Dacă aveți informații suplimentare față de decizia dumneavoastră de impunere, cum ar fi deducerea cheltuielilor cu transportul între locuință și locul de muncă sau deducerea cheltuielile cu masa și cazarea, trebuie să completați formularul 04.069. Dacă nu aveți informații suplimentare, nu trebuie să faceți nimic în plus. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în daneză)
 • Dacă sunteți supus(ă) unei obligații fiscale integrale: Vă rugăm să completați formularul 04.003 (Remarcați, acest link vă conduce la un site în engleză)
 • Dacă sunteți lucrător transfrontalier: Vă rugăm să completați formularul 04.031 (Remarcați, acest link vă conduce la un site în engleză)

Verificați tipul de obligație fiscală aplicabilă dumneavoastră.

Patru tipuri de obligații fiscale

Pentru lucratorii straini

= Danemarca= Țara de origine

 • Angajat în Danemarca
 • Domiciliul este în țara de origine și se face des naveta între Danemarca și țara de origine
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în țara de origine
 • Un eventual soț sau partener locuiește în țara de origine

= Obligație fiscala integrala

 • Angajat în Danemarca
 • Domiciliul este în țara de origine și se face des naveta între Danemarca și țara de origine
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în țara de origine
 • Un eventual soț sau partener locuiește în țara de origine

= Obligație fiscala limitata

 • Angajat în Danemarca
 • Locuință atât în țara de origine cât și în Danemarca
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în țara de origine
 • Un eventual soț sau partener locuiește în țara de origine

= Domiciliul în doua țări - rezidență fiscala în țara de origine

 • Angajat în Danemarca
 • Locuință atât în țara de origine cât și în Danemarca
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în Danemarca
 • Un eventual soț sau partener locuiește în Danemarca

= Domiciliul în doua țări - rezidență fiscala în Danemarca

Când părăsiți Danemarca, trebuie să notificați Agenția Fiscală Daneză cu privire la noua dumneavoastră adresă.

 • Vă rugăm să ne trimiteți noua adresă prin e-mail în sistemul electronic E-tax sau să utilizați formularul de contact în limba engleză la skat.dk/contact, și
 • Contactați Agenția Fiscală Daneză la (+45) 72 22 27 80, pentru a radia înregistrarea dumneavoastră în mod corect.

Este important să nu vă închideți contul NemKonto până la finalizarea deciziei de impunere. Orice rambursări de taxe vor fi creditate în acest cont.

Dacă v-ați înregistrat la Registrul Național Danez, trebuie să radiați înregistrarea atunci când părăsiți țara.

Pentru a face acest lucru, vă rugăm să vă adresați la Centrul Local pentru Cetățeni (Borgerservice).

Descărcați o versiune PDF:

Disponibila ?i în limbile italiana ?i portugheza