Senegal har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager ►med virkning fra den 1. december 2016◄. Se afsnit C.F.8.1.2.3.