Alle indberetninger indledes med et startindivid, som identificerer indberetningen, og sluttes med et slutindivid, som markerer afslutning af indberetningen.

Startindivid 0001:

INDVNR - 4 karakterer
Oplys fast værdi ”0001”.   

BRUGERNR - 4 karakterer
Indsenders fire cifrede brugernummer tildelt af Skattestyrelsen.  

FILNR – 10 karakterer
Oplys fast værdi ”0314317285”.

INDSENDERS NAVN – 27 karakterer
Indsenderens navn.

INDSENDERS ADRESSE - 35 karakterer
Indsenderens adresse.  
Kvitterings- og fejllister sendes til den adresse, der er oplyst i dette felt.

Slutfelt individ 0001 – tomt felt – 150 karakterer
Feltet skal udfyldes med blank (ingen tegn, linjeskift mv.).

Slutindivid 9998:
 
       INDVNR - 4 karakterer
       Oplys fast værdi ”9998”.    

BRUGERNR - 4 karakterer
Indsenders fire cifrede brugernummer tildelt af Skattestyrelsen.  

ANTAL INDIVIDER - 7 karakterer
Oplys det samlede antal individer i filen inkl. start og slut individ.
Eventuelle fyldindivider må ikke indgå i optællingen.

Slutfelt individ 9998 – tomt felt - 215 karakterer
Feltet skal udfyldes med blank (ingen tegn, linjeskift mv.).