Datastrukturen for indberetning om faglige kontingenter og a-kassebidrag mv. består af følgende tre elementer:

    Startindivid 0001 – identifikation af indberetningen
    230 karakterer (tegn), fordelt på 6 felter af varierende størrelse.

    Dataindivid 2260 – materielt indhold i indberetning om kontingenter mv.
    230 karakterer (tegn), fordelt på 18 felter af varierende størrelse.

    Slutindivid 9998 – afslutning af indberetningen
    230 karakterer (tegn), fordelt på 4 felter af varierende størrelse.

En indberetning starter altid med startindivid og slutter altid med slutindivid.

Indberetningen skal ske i fast breddeformat.
Det vil sige, at alle felter har en fast bredde (antal karakterer) og en forud fastlagt plads i strukturen med en præcis start- og slut-position.

Datafilen skal altid bygges op i fuld overensstemmelse med datastrukturen. 
Bemærk at felter i datastrukturen kan forekomme i flere individer, fx INDIVIDNR. 

Dannes filen ved hjælpe af "AKFA regneark", gælder særlige regler. Se afsnit 10, bilag 1.

Find skematisk oversigt over den faste datastruktur i afsnit 10, bilag 2.

Beskrivelse af de enkelte felters indhold (afsnit 4.3.1 og 4.3.2) er grupperet efter datatype.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter