Dato for udgivelse
23 Mar 2018 11:00
Til
Virksomheder beskæftiget med vareførsel
Sagsnummer
INC000000305794
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Toldsituationen i tilfælde af strejke/lockout


SKAT modtager mange forespørgsler om toldsituationen i tilfælde af strejke/lockout.

Det kan oplyses, at der ikke er generelle strejkevarsler på toldområdet, men at dele af toldområdet er omfattet af lockoutvarsler. Der er dog også en række områder, der er undtaget. Det drejer sig om:

  • Medarbejderne der arbejder med toldekspeditioner (toldekspeditionsstederne)
  • Fysisk toldkontrol
  • Smuglerikontrol
  • Told Døgntjeneste
  • Tolds Servicedesk

Hastende opgaver i forhold til import og eksport, vil derfor som udgangspunkt ikke blive påvirket i tilfælde af strejke/lockout.

Da der er lockoutvarsler på øvrige dele af toldområdet, vil der forventeligt være andre opgaver, der kan blive påvirket i tilfælde af lockout.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter