Du skal ændre virksomhedens registrering for lønsumsafgift, når der sker ændringer i din virksomhed, eller hvis den ophører. Det gør du på indberet.virk.dk.

Du skal rette din virksomheds registrering for lønsumsafgift senest 8 dage efter, der er sket ændringer i din virksomhed.

Eksempel

Din virksomhed, som afregner efter metode 4, stopper med at have ansatte. Du ændrer virksomhedens registreringsforhold 1. juli 2019, så virksomheden ikke længere har ansatte.

Det ændrer, hvordan og hvornår du skal indberette din lønsumsafgift. For indkomståret 2019 modtager du to årsangivelser for lønsumsafgiften. Den ene årsangivelse er for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019, og den anden årsangivelse er for perioden 1. juli 2019 til 31. december 2019.

Du skal indberette og betale begge årsangivelser inden fristen 15. august 2018. Det gælder også, selv om lønsumsafgiften for den ene eller begge perioder er nul (0). Indberetter du ikke til tiden, koster det et gebyr på 800 kr. for hver indberetning, der mangler.

Du skal afmelde virksomheden for lønsumsafgift, når virksomheden stopper eller bliver overdraget til en anden.

Eksempel

Din virksomhed ophører 31. december 2019. Virksomheden har ansatte og afregner lønsumsafgift efter metode 4.

På indberet.virk.dk skal du skrive 31. december 2019 som ophørsdato. Du skal indberette lønsumsafgift for 4. kvartal 2019 senest 16. januar 2020. Årsangivelsen for indkomståret 2019 skal du indberette senest 15. august 2020.

Skriver du en anden ophørsdato end 31. december 2019, betyder det, at din virksomhed og registreringen for lønsumsafgift først ophører denne dato.

Oplyser du for eksempel 31. januar 2020 som ophørsdato, skal du både indberette kvartalsangivelse og årsangivelse for indkomståret 2020, selv om du kun er registreret for lønsumsafgift i en måned i 2020.

Du skal indberette kvartalsangivelsen for 1. kvartal 2020 senest 15. april 2020. Årsangivelsen for indkomståret 2020 skal du indberette senest 16. august 2021. Det gælder også, selv om lønsumsafgiften for perioden er nul (0). Indberetter du ikke til tiden, koster det et gebyr på 800 kr. for hver indberetning, der mangler.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.