Du skal ændre virksomhedens registrering for lønsumsafgift, når der sker ændringer i din virksomhed, eller hvis den ophører. Det gør du på indberet.virk.dk.

Du skal desuden rette din virksomheds registrering for lønsumsafgift senest 8 dage efter, der er sket ændringer i din virksomhed.

Din virksomhed, som afregner efter metode 4, stopper med at have ansatte.

Du ændrer virksomhedens registreringsforhold 1. juli 2020, så virksomheden ikke længere har ansatte. Det ændrer, hvordan og hvornår du skal indberette din lønsumsafgift.

For indkomståret 2019 modtager du to årsangivelser for lønsumsafgiften:

  • Den ene årsangivelse er for perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2020
  • Den anden årsangivelse er for perioden 1. juli 2020 til 31. december 2020

Du skal indberette og betale begge årsangivelser inden fristen 15. august 2021. Det gælder også, selv om lønsumsafgiften for den ene eller begge perioder er nul (0).

Indberetter du ikke til tiden, laver Skattestyrelsen et midlertidigt skøn over lønsumsafgiften for dig - også kaldet en foreløbig fastsættelse. Det gør vi for alle perioder, du ikke har indberettet for.

En foreløbig fastsættelse koster 800 kr. i afgift. Det vil vi opkræve af din virksomhed, medmindre du selv indberetter det korrekte beløb inden fristen.

Indberetter du efter fristen, skal virksomheden betale afgiften.

Når virksomheden har fået en foreløbig fastsættelse, skal du efterfølgende ind i TastSelv Erhverv og erstatte det midlertidige skøn med den korrekte indberetning. Det gør du under Indberet lønsumsafgift. Det er også her, at du skal tjekke, om du mangler at indberette for tidligere perioder.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.