Dato for udgivelse
07 Mar 2018 11:06
Til
Importører mv.
Sagsnummer
08-119271
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/330 offentliggjort i EU-tidende L 63 af 6. marts 2018 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7304 11 00 10, 7304 11 00 90, 7304 22 00 20, 7304 22 00 80, 7304 24 00 20, 7304 24 00 80, 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 og 7304 90 00 91) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2018/330.

Forordningen træder i kraft den 7. marts 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter