Dato for udgivelse
26 Feb 2018 11:55
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-017709
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/49 af 11. januar 2018 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) 501/2013 som følge af en fornyet undersøgelse (ny eksportør).


Kommissionen har i EU-tidende L 51 af 23. februar 2018 offentliggjort berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/49 af 11. januar 2018 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 som følge af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) i henhold til artikel 11, stk. 4, og artikel 13, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår berigtigelse henvises til teksten i L 51 af 23. februar 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter