Dato for udgivelse
23 Feb 2018 10:34
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-1283817
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Afslutning af undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1008/2011, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 372/2013, over for importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import afsendt fra Vietnam, uanset om varen er angivet med oprindelse i Vietnam eller ej.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/260 offentliggjort i EU-tidende L 49 af 22. februar 2018 afsluttet undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1008/2011, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 372/2013, over for importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil (toldtariffens pos. 8427 90 00 13 og 8431 20 00 13) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved import afsendt fra Vietnam (VN), uanset om varen er angivet med oprindelse i Vietnam eller ej.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1348.

For så vidt angår afslutning af undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2018/260.

Forordningen træder i kraft den 23. februar 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter