Dato for udgivelse
23 Feb 2018 08:54
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
18-0176303
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ophævelse af tariferingsforordning og Forklarende Bemærkning til KN vedr. pos. 1212

 


Kommissionen har vedtaget en tilføjelse til de Forklarende Bemærkninger til KN for pos. 1212 vedr. malede guaranafrø

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 55 af 14. februar 2018.

 

Kommissionen har ved forordning nr. 2018/198 ophævet forordning nr. 716/2012 (om tarifering af kolostrumpulver i kapsler).

Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 38 af 10. februar 2018 og træder i kraft den 2. marts 2018.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger.

BTO'er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter