Via eIndkomst Udstilling kan godkendte myndigheder og virksomheder få adgang til borgeres indkomstoplysninger. Oplysningerne kan fx bruges til sagsbehandling og afgørelser inden for social- og pensionsområdet, hvor retten til forskellige ydelser afhænger af den enkeltes indkomstforhold. Det kan fx være om en borger har ret til boligstøtte, børnebidrag, dagpenge og SU. 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter