Via eSkatData kan banker og andre finansielle virksomheder få adgang til Skatteforvaltningens oplysninger om bl.a. løn og årsopgørelser. Dette skal gøre det nemmere for finanssektoren at kreditvurdere og rådgive privatkunder korrekt.

Oplysningerne i eSkatData er opdaterede og udveksles elektronisk, hvilket har en række fordele, i forhold til en kreditvurderings- eller rådgivningsproces. Fx bliver det mere hurtigt og sikkert at kreditvurdere privatkunder.
Skatteforvaltningens oplysninger om privatpersoner er personfølsomme, og de udveksles derfor kun, hvis den enkelte borger har afgivet samtykke til formålet.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter