Dato for udgivelse
20 Feb 2018 11:32
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-0196848
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater.


EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET har ved forordning (EU) 2018/196 offentliggjort i EU-tidende L 44 af 16. februar 2018 kodificeret de allerede gældende regler om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US).

For så vidt angår tillægstold henvises til teksten i (EU) 2018/196.

Forordningen træder i kraft den 8. marts 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter