Dato for udgivelse
15 Feb 2018 12:41
Gyldig til
01 Jan 2019 12:41
Til
Importørerer, der indfører træ omfattet af FLEGT licensordningen fra Indonesien
Sagsnummer
18-0175729
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Certifikat Y064 kan ikke angives fra og  med den 1. marts 2018.


Importører af træprodukter omfattet af FLEGT licensordningen orienteres om følgende.

Der etableredes en overgangsfase for varer, der allerede var afsendt, da FLEGT licensordningen med Indonesien trådte i kraft den 15. november 2016. Certifikatkode Y064 blev oprettet i Taric for at dække overgangsfasen. Overgangsfasen slutter den 28. februar 2018. Det betyder, at certifikatkode Y064 ikke længere kan angives fra og med den 1. marts 2018.

Det afhænger af produktet, hvilken certifikatkode der skal anvendes. Det anbefales derfor at checke forordning 2005/2173 for at undersøge, om produktet er omfattet af FLEGT licensordningen. Endvidere bør Taric konsulteres.

Endelig bemærkes det, at der alene kan angives en af de certifikatkoder pr. varekode, der fremgår af forordning 2005/2173  i forbindelse med FLEGT licensordningen.

Der er tale om følgende certifikatkoder:

C690: FLEGT importlicens for træ.

C631: Officielt brev udstedt af ministeriet for industri i det land, som er med i den frivillige partnerskabsaftale, og hvor papirprodukterne har oprindelsesstatus, hvorved brugen af andre materialer end træ eller genanvendt materiale valideres.

Y070: Fritagelse fra kravet om at præsentere FLEGT licens i henhold til artikel 4.3 i Rådets forordning (EF) nr. 2005/2173.

Y057: Varer, der ikke kræver fremlæggelse af en FLEGT importlicens for træ.

Y064: Træ og træprodukter med oprindelse i eller afsendt fra et land, der er part i en frivillig FLEGT partnerskabsaftale, og som blev eksporteret, før den frivillige partnerskabsaftale trådte i kraft.

 

 

 

 

 

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter