Dato for udgivelse
05 Feb 2018 10:51
Til
Importører mv.
Sagsnummer
18-0138363
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Registrering af importen af nye og regummierede dæk til busser og lastbiler med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/163 offentliggjort i EU-tidende L 30 af 2. februar 2018 pålagt toldmyndighederne af tage de nødvendige skidt til registrering af importen af nye og regummierede dæk til busser og lastbiler (toldtariffens pos. 4011 20 90 00 og 4012 12 00 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår registrering henvises til teksten i (EU) 2018/163.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Forordningen trådte i kraft den 3. februar 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter