Dato for udgivelse
02 Feb 2018 14:51
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-1678276
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nogle GSP-lande anvender ikke REX-systemet og kan derfor ikke udstede FORM A certifikater eller udtalelse om oprindelse. For at anvende REX-systemet skal et GSP-land opfylde 2 forudsætninger som er fastsat i artikel 70 og 72 i forordning (EU) 2015/2447. Så længe disse 2 forudsætninger ikke er opfyldt, har GSP-landet ikke ret til at anvende REX-systemet.

 


Den 31. december 2017 sluttede overgangsperiodens første år for de GSP-lande, der skulle anvende REX systemet. De GSP-lande, der ikke kunne nå dette inden 31. december 2017 er blevet kontaktet af Kommissionen om muligheden for at udvide overgangsperioden for anvendelse af REX systemet frem til 30. juni 2018, men har ikke reageret på dette. I overensstemmelse med reglerne for de GSP-lande, der skulle anvende REX-systemet i 2017, og som ikke anmodede om at forlænge overgangsperioden til 30. juni 2018, kan de kompetente myndigheder i de respektive GSP-lande ikke mere udstede nye oprindelsescertifikater FORM A.

For at anvende REX-systemet skal et GSP-land opfylde 2 forudsætninger som er fastsat i artikel 70 og 72 i forordning (EU) 2015/2447. Så længe disse 2 forudsætninger ikke er opfyldt, har GSP-landet ikke ret til at anvende REX-systemet.

Alle oplysninger om REX systemets anvendelsesdato for GSP-landene findes i et oversigtsskema på Kommissionens hjemmeside.

REX-systemet kan således ikke anvendes for de GSP-lande, der ikke opfylder de 2 forudsætninger for anvendelsen af REX-systemet, som ovenfor anført. De berørte lande er: Den Centralafrikanske Republik, Congo, Cook øerne, Djibouti, Ækvatorial Guinea, Kiribati, Liberia, Mali, Mikronesien, Nauru, São Tomé og Principe, Sierra Leone, Somalia, Syd Sudan, Timor Leste, Togo, Tuvalu og Yemen.

Når disse lande ikke opfylder forudsætningerne for anvendelse af REX systemet kan de hverken udstede FORM A certifikater eller udtalelse om oprindelse. De berørte lande kan dog efterfølgende meddele Kommissionen, at de vil anvende REX systemet og erfaringerne fra andre lande har vist, at opfyldelsen af de 2 forudsætninger kan løses hurtigt.

Eksempel: Overgangsperioden for at anvende REX systemet for Congo er et år. Hvis der er behov herfor kan Congo få udvidet overgangsperioden med 6 måneder, hvilket de heller ikke har anmodet om. Overgangsperioden er således sluttet den 31.12.2017 og Congos Toldmyndigheder kan derfor ikke udstede FORM A certifikater. Deres eksportører kan heller ikke udfærdige udtalelse om oprindelse, da Toldmyndighederne i Congo ikke har meddelt, at de vil anvende REX systemet.

Det er vigtigt, at man løbende holder sig orienteret om ændringer på Kommissionen hjemmeside for REX, jf. ovenstående link.

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter