Dato for udgivelse
31 Jan 2018 11:01
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-1408114
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på  importen af visse varer af støbejern med oprindelse i  Folkerepublikken Kina og afslutning af undersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/140 offentliggjort i EU-tidende L 25 af 30. januar 2018 indført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse varer af støbejern (toldtariffens pos. 7325 10 00 31 og 7325 99 10 51) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og om afslutning af undersøgelsen af importen af visse varer af støbejern med oprindelse i Indien (IN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2018/140.

Forordningen træder i kraft den 31. januar 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter