Dato for udgivelse
16 Jan 2018 10:15
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-017709
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 som følge af en fornyet undersøgelse (ny eksportør).


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/49 offentliggjort i EU-tidende L 7 af 12. januar 2018 ændret Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 501/2013 som følge af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) i henhold til artikel 11, stk. 4, og artikel 13, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen af den undersøgte vare med oprindelse i Tunesien (TN) produceret af Look Design System SA (taric-tillægskode C206).

For så vidt angår ændring af forordning henvises til teksten i (EU) 2018/49.

Forordningen trådte i kraft den 13. januar 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter