Dato for udgivelse
11 Jan 2018 11:21

Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-017709
Resumé

Genindførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler, uanset om de er angivet med oprindelse i Sri Lanka, fremstillet af City Cycle Industries.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/28 offentliggjort i EU-tidende L 5 af 10. januar 2018 genindført en endelig antidumpingtold på importen af cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler, men ikke unicykler) (toldtariffens pos. 8712 00 30 10 og 8712 00 70 91), uanset om de er angivet med oprindelse i Sri Lanka (LK), fremstillet af City Cycle Industries (taric-tillægskode B131).

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/678.

For så vidt angår genindførelse af endelig antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2018/28.

Forordningen træder i kraft den 11. januar 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter