Dato for udgivelse
11 Jan 2018 13:31

Til
Importører af varer fra 3. lande
Sagsnummer
17-0016689
Resumé

Offentliggørelse af toldsuspensioner og toldkontingenter med virkning fra 1. januar 2018


Toldkontingenter og toldsuspensioner, der er gældende fra 1. januar 2018 er offentliggjort i EU-tidende L 351 af 30. december 2017:

  • RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2467 af 21. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

  • RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2466 af 18. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU- toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter