Med et moms- og skattetjek får du en revisor eller skattefaglig rådgiver til at gennemgå din virksomheds regnskab op mod oplysningsfristen. Skulle der være fejl og mangler, kan du nå at rette det, inden du indberetter moms og skat.

Når din virksomhed er tilmeldt ordningen, får du fx adgang til:

  • Direkte kontakt til hotline, så du igennem året kan få vejledning af en medarbejder i Skattestyrelsen, hvis du har spørgsmål til virksomhedens skat og moms.
  • Personlig kontakt fra Skattestyrelsen inden en evt. endelig afgørelse, hvor du kan få forklaret forslaget.
  • At få virksomhedens navn her på siden, så dine kunder og samarbejdspartnere kan se, at din virksomhed deltager i ordningen.

Moms- og skattetjek er en forsøgsordning med opstart fra 1. januar 2018.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter