Dato for udgivelse
22 Dec 2017 14:54
Til
Eksportører og speditører
Sagsnummer
15-2267356
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Varer omfattet af eksporttilladelse kan eksporteres fra et godkendt frembydelsessted, når eksporttilladelsen er udstedt elektronisk.


Erhvervsstyrelsen har siden 1. juni 2016 udstedt individuelle eksporttilladelser elektronisk.

SKAT har derfor ændret proceduren for frembydelse af varer omfattet af eksporttilladelse, når eksporttilladelsen er udstedt elektronisk.

Det betyder, at varer omfattet af eksporttilladelse kan eksporteres fra et godkendt frembydelsessted, når eksporttilladelsen er udstedt elektronisk, og når der refereres til tilladelsens sagsnummer i eksportangivelsens rubrik 44.5.

SKATs Juridiske Vejledning afsnit F.A.35.1.3 vil blive opdateret ultimo 2018.

Se Erhvervsstyrelsens nyhedsbrev om overgangen til elektroniske eksporttilladelser.