Dato for udgivelse
22 Dec 2017 12:02
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032601
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse

Tarifmæssig
told

01.01.2017
1602 32 30 10-90    Udgår og erstattes af:
1602 32 30 00 ---Med indhold af fjerkrækød eller slagtebiprodukter på 25 vægtprocent og derover, men under 57 vægtprocent 2,765 € pr kg
1602 32 90 10-90 Udgår og erstattes af:
1602 32 90 00 ---I andre tilfælde 2,765 € pr kg
3215 19 00 20 Tekst ændret til:
---Blæk:
- bestående af en polyesterpolymer og en dispersion af sølv (CAS RN 7440-22-4) og sølvklorid (CAS RN 7783-90-6) i metylpropylketon (CAS RN 107-87-9)
- med et samlet tørstofindhold på 55 vægtprocent eller derover, men ikke over 57 vægtprocent og
- med en densitet på 1,40 g/cm3 og derover, men ikke over 1,60 g/cm3)
til brug ved fremstilling af elektroder
7304 90 00 91 Ændres til:
7304 90 00 91 ---Rør af rustfrit stål 0
95 Udgår
8421 19 70 10-90 Udgår og erstattes af:
8421 19 70 00 ---I andre tilfælde 0
8543 70 04 00 Udgår og erstattes af:
8543 70 04 --Digitale registreringsapparater til flyvedata:
10 ---Til anvendelse i civile luftfartøjer 0
90 ---I andre tilfælde 1,9%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 1 (februar 2018) som forventes udsendt ultimo januar 2018.