Dato for udgivelse
22 Dec 2017 09:33
Resumé

I tre år har SKAT kigget de danske sportsklubber efter i sømmene. Projektet er nu gennemført, og resultatet viser, at sportsklubberne i bredt omfang har svært ved at følge reglerne, særligt kørselsgodtgørelse volder problemer. Information og vejledning er vejen frem, lyder det fra SKAT.

 


SKAT har i en periode over tre år kontrolleret mere end 104 professionelle idrætsklubber inden for forskellige sportsgrene. Projektet i SKAT kaster lys over idrætsklubbernes evne til at indberette korrekt skat og moms, og nu hvor projektet har krydset målstregen, kan scoren gøres op. Ud af 1.375 nøje udvalgte kontroller af personer og klubber er der fejl i 77 pct., som samlet har ført til reguleringer for 71,8 mio. kr.

- Tallene fortæller os, at det har været et nødvendigt sted at sætte ind. Fejlprocenten er højere, end hvad vi er vant til at se i andre projekter, men det er vigtigt at understrege, at det er SKATs erfaring, at langt de fleste af klubberne forsøger at følge reglerne. Og hele projektet igennem har vi haft et godt og konstruktivt samarbejde med klubberne såvel som foreninger og forbund, fortæller Orla Riishede.

Selvom fejlprocenten er høj, så er der kun rejst krav om bøde i 11 af sagerne, hvilket indikerer, at der ikke er tale om bevidst snyd.

Hjælp til selvhjælp
Projektet blev søsat tilbage i 2014 med et klart succeskriterie: At hjælpe klubberne med at indberette korrekte oplysninger til SKAT. For at ændre adfærden hos klubberne har projektets filosofi været, at vejledning og information er det bedste redskab til at løse udfordringerne. Langt de fleste fejl, som klubberne begår i deres indberetninger, koncentrerer sig om kørselsgodtgørelse på den ene eller anden måde.

Helt fra begyndelsen har SKAT været i tæt dialog med både DIF (Dansk Idrætsforbund) og DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) for at udveksle viden og arrangere møder og kurser inden for skatte- og momsregler. Flere tal indikerer, at initiativet bærer frugt. I takt med at projektet er skredet fremad, og SKAT har været i dialog med klubbernes økonomiansvarlige, er det udbetalte beløb i godtgørelser faldet med knap 20 pct. I samme periode er udviklingen i indkomsten tilsvarende vokset med knap 13 pct.

- Det er jo glædeligt. I SKAT måler vi ikke vores succes ud fra, hvor meget vi regulerer. Ønskescenariet for os er, at det slet ikke er nødvendigt, og i løbet af dette projekt, kan vi konstatere, at vi kommer tættere på det mål, selvom der er et stykke vej endnu, siger Orla Riishede.

Ny digital platform
Udover en løbende dialog med brancheorganisationerne har SKAT ved projektets start oprettet hjemmesiden skat.dk/sportsklubber, som henvender sig til sportsklubberne. Her kan de finde svar på alt fra kørselsgodtgørelse til personalegoder. Derudover har SKAT udarbejdet en liste på ti sider over de typiske fejl, sportsklubberne begår i deres indberetninger til SKAT.

- Allerede i juni havde hjemmesiden fordoblet sit antal af besøgende i forhold til året før. Det illustrerer fint, at klubberne også på eget initiativ ønsker at afregne korrekt skat og moms. Hjemmesiden bygger blandt andet på projektets erfaringer, men også på den feedback vi løbende har fået fra DIF, DGI og alle sportsklubberne, siger Orla Riishede.

I 2014 klikkede 204 sig ind forbi den nye platform på SKATs hjemmeside. Til sammenligning runder hjemmesiden mere end 1.400 sidevisninger i 2017.

 

Yderligere oplysninger: Journalister: tlf.: 72 37 09 00; borgere: 72 22 18 18

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter