Moms- og skattetjek er en forsøgsordning med opstart fra 1. januar 2018.

Med moms- og skattetjekket kan virksomheder få en revisor eller anden skattefaglig rådgiver til at hjælpe med grundlaget for indberetning af moms og skat.

Helt konkret indebærer moms- og skattetjekket, at virksomheden kan få hjælp til at gennemgå en række udvalgte forhold og dermed sørge for, at de fejl eller mangler, som gennemgangen afdækker, bliver rettet forud for indberetning til Skattestyrelsen. Hermed kan virksomheder blive betrygget i, at de oplysninger, de indberetter til Skattestyrelsen, er korrekte.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter