Dato for udgivelse
20 Dec 2017 08:39
Til
Forhandlere, leasingvirksomheder m.fl. beskæftiget med registreringsafgift af motorkøretøjer.
Sagsnummer
17-1391989
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Status på implementering af Bilpakken i Motorregistret samt et spørgsmål/svar katalog.


Ved nyhedsbrev af 16. november 2017 orienterede vi om Folketingets vedtagelse af "Bilpakken", L4. 

Status på tilretning af Motorregistret (DMR)

  • Ændrede satser, beløbsgrænser mv. er tilrettet pr 17. november 2017.
  • Der er oprettet et nyt felt ved registrering af motorkøretøjer: Skal køretøjet anvendes til udlejning mv.? ja/nej.
  • Der er oprettet to nye klausuler i Motorregistret til brug for at kunne isolere de køretøjer, der er omfattet af de nye regler om genberegning,

410 Udlejningskøretøjer mv.
411 Udlejningskøretøjer mv. – Genberegnet.

Det sikres samtidig, at der ikke kan tilknyttes en leasingaftale til et køretøj, hvis ikke klausul 410 samtidig er tilknyttet køretøjet. Klausul 410 oprettes automatisk ved registrering af køretøjer "Til udlejning" og ændres automatisk til klausul 411, når der er foretaget kontrolberegning/genberegning.

Status kan ses på ”Vis køretøj”, fane 6, som henholdsvis ”Udlejningskøretøj mv.” og ”Udlejningskøretøj mv. - Genberegnet".

  • Nyt menupunkt under "Registreringsafgift" til at kunne håndtere det nye krav om genberegning - ”Genberegning – Udlejningskøretøjer mv.” - forventes i drift primo januar 2018.
  • Afskaffelse af reglen i § 10, stk. 2, om at værdien ikke kan overstige oprindelig værdi som nyt, forventes i drift ultimo januar 2018.
  • Omberegning af afgiften for ekspeditioner i perioden 3. oktober til 16. november sker i perioden januar til marts 2018.
  • Offentliggørelse af afgiftsoplysninger forventes i drift ca. 1. april 2018.
  • Opkrævning af nye periodiske afgifter sker med virkning fra den 1 juli 2018. 

Spørgsmål/svar

SKAT har på baggrund af henvendelser fra branchen udarbejdet et spørgsmål/svar katalog, der også indeholder regneeksempler.