Dato for udgivelse
14 Dec 2017 14:46
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0197485
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 på importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af citronsyre afsendt fra Cambodja, uanset om varen er angivet med oprindelse i Cambodja eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

 


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2300 offentliggjort i EU-tidende L 329 af 13. december 2017 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 på importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved import af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 20 og 2918 15 0013) afsendt fra Cambodja (KH), uanset om varen er angivet med oprindelse i Cambodja eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1036 skal toldmyndighederne tage de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2017/2300.

Forordningen træder i kraft den 14. december 2017.