Dato for udgivelse
14 Dec 2017 13:59
Resumé

En skatteforvaltning, der fortsat er til stede i hele landet. Stærkere faglige miljøer. Og medarbejdere og ledere på samme adresse i styrelserne. Det er hovedhensynene i den konkrete køreplan frem mod 2021, som i dag er blevet præsenteret for medarbejderne i skatteforvaltningen.


Regeringen præsenterede i juni planerne om at erstatte SKAT med syv nye faglige styrelser med hver deres kerneopgaver.

I dag er medarbejdere og ledere blevet præsenteret for den konkrete køreplan for lokaliseringen frem mod 2021 for de syv nye styrelser i skatteforvaltningen. Planen viser de fremtidige placeringer af alle underdirektørområder i de kommende styrelser – de såkaldte målbilleder – frem mod 2021.

Skatteforvaltningen er i dag generelt udfordret af, at organiseringen af medarbejderne ikke har været understøttet af den geografiske placering. Det betyder eksempelvis, at over 800 medarbejdere i dag ikke sidder på samme adresse som deres nærmeste leder. Og godt halvdelen af alle underdirektører i SKAT har deres medarbejdere fem eller flere steder i landet.

Et bærende element i planen er således, at medarbejderne på de enkelte områder samles i stærkere faglige miljøer, så de fremover i højere grad sidder på samme adresse i de kommende styrelser. Det er en afgørende forudsætning for, at de kan løfte kvaliteten i opgaverne.

- Det overordnede hensyn, der ligger bag køreplanen, er at sikre, at skatteforvaltningen i de kommende år kan løfte sine opgaver sikkert og effektivt. Det kræver styrkede faglige miljøer, en større nærhed til ledelsen og en samling af de samme opgaver under samme tag, siger Merete Agergaard, der er nuværende direktør i SKAT og kommende direktør i Skattestyrelsen.

Den endelige plan for skatteforvaltningens kommende placering skønnes at betyde, at 1.000-1.400 medarbejdere reelt vil skulle flytte med deres stilling.

Skønnet bygger på, at ca. 2.300 medarbejdere frem mod 2021 forlader skatteforvaltningen, fordi de går på pension, mens mange andre vil få en ny stilling i en af skatteforvaltningens syv nye styrelser, hvor der de kommende år skal rekrutteres ca. 3.300 personer. I de såkaldte målbilleder for skatteforvaltningens lokationer berøres ca. 2.600 stillinger. Hovedparten af de stillinger, der berøres, flyttes indenfor samme region. 

Merete Agergaard anerkender, at planen har stor betydning for mange medarbejdere i skatteforvaltningen, men fremhæver også de muligheder, de mange nye stillinger i skatteforvaltningen giver.

- En reorganisering som denne indebærer svære beslutninger, som har betydning for mange dygtige medarbejdere. Her er det vigtigt at huske, at de flere tusinde ledige stillinger, der vil være i de kommende år, også giver mange nye jobmuligheder for de mange medarbejdere, der bliver bedt om at flytte. Vi har brug for alle gode kræfter, siger Merete Agergaard.

Læs regeringens ”En skatteforvaltning i hele Danmark
Læs mere om de nye styrelser på Fra1til7.dkYderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900

 

Faktaboks

Udfordringer ved SKATs lokalisering i dag

  • 800 medarbejdere sidder ikke på samme adresse som deres nærmeste leder.
  • Samme typer opgaver løses i 25 forskellige byer.
  • Halvdelen af underdirektørområderne i SKAT har medarbejdere på flere end fem adresser.
  • Få underdirektørområder i SKAT har alle medarbejdere samlet på én adresse.
  • Medarbejdere i 150 enheder i SKAT sidder ikke på samme adresse.


Skatteforvaltningen i 2021

  • 3.300 stillinger forventes opslået frem mod 2021
  • 1.800 flere medarbejdere end i 2015
  • 8.700 medarbejdere i den samlede forvaltning
  • 1.000 – 1.400 medarbejdere skønnes reelt at skulle flytte med deres stilling.
  • 240 berørte stillinger flyttes på tværs af Storebælt

 Kilde: Skatteministeriet

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter