Dato for udgivelse
13 Dec 2017 13:48
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032601
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
17.11.2017
7304 11 00 11-99       Udgår og erstattes af:
7304 11 00 --Af rustfrit stål:
10 ---Med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder og med
en kulstofværdi på 0,86 og derunder ifølge formler og kemiske analyser
foretaget af International Institute of Welding
0
90 ---I andre tilfælde 0
7304 22 00 21-89 Udgår og erstattes af:
7304 22 00 --Borerør af rustfrit stål:
20 ---Med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder og med en kulstofværdi på 0,86 og derunder ifølge formler og kemiske analyser foretaget af International Institute of Welding 0
80 ---I andre tilfælde 0
7304 24 00 21-89 Udgår og erstattes af:
7304 24 00 --Andre varer, af rustfrit stål:
20 ---Med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter på 406,4 mm og derunder og med en kulstofværdi på 0,86 og derunder ifølge formler og kemiske analyser foretaget af International Institute of Welding 0
80 ---I andre tilfælde 0
7304 41 00 91-99 Udgår og erstattes af:
7304 41 00 90 ---I andre tilfælde 0
7304 49 10 91-99 Udgår og erstattes af:
7304 49 10 00 ---Ubearbejdede lige rør med ensartet godstykkelse, udelukkende bestemt til fremstilling af rør med andet tværsnit eller anden godstykkelse 0
7304 49 93 91-99 Udgår og erstattes af:
7304 49 93 90 -----I andre tilfælde 0
7304 49 95 91-99 Udgår og erstattes af:
7304 49 95 90 -----I andre tilfælde 0
7304 49 99 91-99 Udgår og erstattes af:
7304 49 99 90 -----I andre tilfælde 0

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 1 (februar 2018) som forventes udsendt ultimo januar 2018.