Dato for udgivelse
07 Dec 2017 11:13
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0032826
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Berigtigelser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1795 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Brasilien, Iran, Rusland og Ukraine.


Kommissionen har i EU-tidende L 319 af 5. december 2017 offentliggjort berigtigelser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1795 af 5. oktober 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål (toldtariffens pos. 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 og 7226 91 99) med oprindelse i Brasilien (BL), Iran (IR), Rusland (RU) og Ukraine (UA) og om afslutning af undersøgelsen af importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Serbien (xs).

For så vidt angår berigtigelser henvises til teksten i L 319 af 5. december 2017.