Dato for udgivelse
07 Dec 2017 10:18
Til
Importører mv.
Sagsnummer
16-1176516
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Genindførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer af fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Vietnam og produceret af en række eksporterende producenter i Folkerepublikken Kina og Vietnam og om gennemførelse af Domstolens dom i de forenede sager C-659/13 og C-34/14.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2232 offentliggjort i EU-tidende L 319 af 5. december 2017 genindført en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer af fodtøj med overdel af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Vietnam (VN) og produceret af en række eksporterende producenter i Folkerepublikken Kina og Vietnam og om gennemførelse af Domstolens dom i de forenede sager C-659/13 og C-34/14.

For så vidt angår genindførelse af endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af midlertidige told henvises til teksten i (EU) 2017/2232.

Forordningen trådte i kraft den 6. december 2017.