Dato for udgivelse
06 Dec 2017 13:22
Til
Importører mv.
Sagsnummer
10-161433
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2230 offentliggjort i EU-tidende L 319 af 5. december 2017 indført en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre (toldtariffens pos. 2933 69 80 70 og 3808 94 20 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/2230.

Forordningen træder i kraft den 6. december 2017.