Dato for udgivelse
08 Dec 2017 08:00
SKM-nummer
SKM2017.700.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
17-1822804
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
3-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé

For 2018 er renten for overskydende skattebeløb er opgjort til -0,5 pct., og renten for skyldige skattebeløb er opgjort til 2,9 pct.

Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-2, afsnit C.G.


I medfør af § 27, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 4. pkt., for indkomståret 2018 beregnet til -0,5 pct.

Renten for skyldige skattebeløb, jf. § 27, stk. 5, 6. pkt., er for indkomståret 2018 beregnet til 2,9 pct.