Dato for udgivelse
01 Dec 2017 11:32
Til
Importører mv.
Sagsnummer
09-016269
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2206 offentliggjort i EU-tidende L 314 af 30. november 2017 indført en endelig antidumpingtold på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil (toldtariffens pos. 8427 90 00 11, 8427 90 00 13, 8427 90 00 19, 8427 90 00 30, 8431 20 00 11, 8431 20 00 13, 8431 20 00 19 og 8431 20 00 50) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/2206.

Forordningen træder i kraft den 1. december 2017.