Dato for udgivelse
24 Nov 2017 11:33
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-063376
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på import af keramiske fliser med oprindelse i Folkerepublikken Kina som følge af en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2179 offentliggjort i EU-tidende L 307 af 23. november 2017 indført en endelig antidumpingtold på import af keramiske fliser (toldtariffens pos. 6907 21 00 00, 6707 22 00 00, 6907 23 00 00, 6907 30 00 00 og 6907 40 00 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) som følge af en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i (EU) 2017/2179.

Forordningen træder i kraft den 24. november 2017.