Dato for udgivelse
23 Nov 2017 18:47
Til
Virksomheder beskæftiget med import af varer
Sagsnummer
17-1873577
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 12 12 - Toldstyrelsen
Resumé

Ordningen med erindringsmail om varer under MIO og MIG er ændret, så der fremover udsendes mails 60, 30 og 3 dage før fristens udløb. Det anbefales at tilmelde sig ordningen hvis det ikke allerede er sket.

Der er en midlertidig fejl i teksten i erindringsmailen.


Advisering om angivelser under midlertidig opbevaring (MIO og MIG)

Der har i en årrække været en service, hvor virksomheder kan tilmelde sig en ordning, hvorefter de modtager en advisering på mail om angivelser til midlertidig opbevaring 3 dage, 2 dage og 1 dag før opbevaringsfristen udløber.

I forbindelse med implementering af den nye EU-Toldkodeks er opbevaringsfristen for varer under midlertidig opbevaring blevet ændret fra 14 dage til 90 dage.

Ordningen er derfor ændret, så der nu udsendes en advisering på mail henholdsvis 60 dage, 30 dage og 3 dage før opbevaringsfristen udløber.

Tilmelding anbefales

Virksomheder, der ikke allerede er tilmeldt mail-ordningen, anbefales stærkt at gøre dette. En tilmelding til ordningen kan hjælpe virksomheden med at huske af angive til tiden og dermed overholde lovgivningen, undgå opkrævning af gebyr m.v.

Man kan tilmelde sig ordningen direkte i Importsystemet. Hvis virksomheden ikke har adgang til Importsystemet eller i øvrigt har behov for hjælp med tilmeldingen kan det fås ved henvendelse til SKAT.

Virksomheden bestemmer selv, hvilken mail adresse adviseringen skal sendes til. Virksomheden kan således vælge at få mailen sendt til sig selv eller for eksempel deres speditør.

Midlertidig fejl i teksten i adviserings mail

I forbindelse med ændringen af tidspunktet for udsendelse af erindringsmails er der sket en teknisk fejl. Teksten i mailen er således endnu ikke blevet rettet og der står derfor stadig i alle erindringsmails, at fristen udløber inden for 3 dage, også selvom der reelt er 60 eller 30 dage til fristens udløb.

Denne fejl forventes at blive rettet indenfor få dage og det vil blive meldt ud via SKATs hjemmeside med driftsstatus når det er sket.