Dato for udgivelse
21 Nov 2017 11:32
Til
Importører mv.
Sagsnummer
17-0187452
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/141 og (EU) 2017/659 vedrørende importen af visse rørfittings af rustfrit stål til struksvejsning, herunder også ufærdige varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan.


Kommissionen har i EU-tidende L 304 af 21. november 2017 offentliggjort en berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/141 af 26. januar 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold af visse rørfittings af rustfrit stål til struksvejsning, herunder også ufærdige varer (toldtariffens pos. ex 7307 23 10 og ex 7307 23 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Taiwan (TW).

og

berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/659 af 6. april 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/141 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af rustfrit stål til struksvejsning, herunder også ufærdige varer (toldtariffens pos. ex 7307 23 10 og ex 7307 23 90) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Taiwan (TW).

For så vidt angår berigtigelser henvises til teksten i L 304 af 21. november 2017.