Dato for udgivelse
21 Nov 2017 10:41
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0197485
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af adressen på en virksomhed vedrørende importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved meddelelse (2017/C 391/03) offentliggjort i EU-tidende C 391 af 18. november 2017 ændret adressen på en virksomhed vedrørende importen af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 10 , 2918 14 00 90, 2918 15 00 11 og 2918 15 00 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af adresse på en virksomhed henvises til teksten i (2017/C 391/03).

Kommissionen har ved meddelelse (2017/C 391/04) offentliggjort i EU-tidende C 391 af 18. november 2018 oplyst om en adresse ændring for en virksomhed vedrørende importen af citronsyre (toldtariffens pos. 2918 14 00 10, 2918 14 00 90, 2918 15 00 11 og 2918 15 00 19) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår adresse ændring for en virksomhed henvises til teksten i (2017/C 391/04)