Dato for udgivelse
21 Nov 2017 14:51
Til
virksomheder beskæftiget med registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
Sagsnummer
17-1391989
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Efter vedtagelse af Bilpakken (L4) i Folketinget, har det vist sig, at det regulerede skalaknæk for beregning af 150 % afgift ikke skal være 185.000 kr., som anført i lovbemærkningerne, men i stedet 185.100 kr.


Efter vedtagelse af Bilpakken (L4) i Folketinget, jf SKATs nyhedsbrev af 16. november 2017, har det vist sig, at det regulerede skalaknæk for beregning af 150 % afgift ikke skal være 185.000 kr., som anført i lovbemærkningerne, men i stedet 185.100 kr.

Motorregistret er tilrettet med ændringen. SKAT vil foranledige regulering af afgiften for de relevante ekspeditioner fra 16. november til dags dato.

Herudover er der beregnet ændrede satser for afgiftsfrie leveringsomkostninger mv.

Registreringsafgift


Beløbsgrænser og skalaknæk  mv.   

       fra 3.10.2017              2018         
Bundgrænse ved registreringsafgift af motorcykler 9.600

 9.800

Motorcykler - skalagrænse for 85 pct./150 pct. 58.400 59.700

Andre køretøjer (personbiler) - skalagrænse for 85 pct./150 pct. 185.100 189.200

50 % varebiler - Bundgrænse 
 

58.000 59.300

Køretøjer til godstransport - kassebiler, pick-up mv. over 2,5 tons - 30% - Bundgrænse

For kassebiler, pick-up mv. over 3 tons kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr.

 

38.200 38.200

Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler

 

1.040 1.120
Afgiftsfri leveringsomkostninger, personbiler, hyrevogne og vare- og lastbiler < 4 ton (50 % varebiler) 

2.160 2.240
Afgiftsfri leveringsomkostninger, 30 % varebiler (Kassebiler mv.) 
 
2.720 2.720

Brændstofforbrugsafgift og Vægtafgift

De regulerede satser for brændstofforbrugsafgift og vægtafgift for 2018 kan ses på Skatteministeriets hjemmeside.