Dato for udgivelse
21 Nov 2017 15:13
Til
Virksomheder der anvender Motorregistret
Sagsnummer
17-1852816
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Virksomheder får nu samme mulighed som privatpersoner, for selv at foretage ejer- og brugerskifte i Motorregistret.


Privatpersoner har, siden slutningen af oktober 2012, selv kunne foretage et ejer-/brugerskifte i Motorregistret. Der åbnes nu for, at virksomheder får samme mulighed.

Den nye funktionalitet er en kopi af den funktionalitet, som har været til rådighed for privatpersoner. Det er således blevet muligt for virksomheder selv at foretage ejer-/ brugerskifte i Motorregistret, ligesom virksomhederne kan give fuldmagter til at blive registreret som ejer eller bruger på et konkret køretøj.

Den nye ejer foretager ejer-/brugerskiftet og benytter oplysningerne fra registreringsattesten til at fremsøge køretøjet og låse det op. Det er altså ihændehaveren af registreringsattesten, der kan foretage det private ejer-/ brugerskifte i Motorregistret.

Yderligere er der tilføjet funktionalitet, som medfører at når en privatperson, der også har en enkeltmandsvirksomhed, logger ind i Motorregistret, skal der vælges, om vedkommende logger ind som privatperson eller virksomhed.

Hvordan?

Virksomheder får adgang til funktionaliteten ved at logge på Motorregistret med NemID og vælge menupunktet "Registrering" - > "Privat ejer/brugerskifte virksomhed". Hvis der skal oprettes en fuldmagt benyttes menupunktet "Mine fuldmagter".

Hvilke køretøjer?

Det private ejer- eller brugerskifte kan foretages på de fleste køretøjer. Dog kan lastbil, traktor, motorredskab, sættevogn, traktorpåhængsvogn, blokvogn og påhængsredskab ikke ejer- og brugerskiftes med denne nye funktionalitet.

Hvis ejer- eller brugerskiftet kræver en ny type nummerplade, fx. ved ændring af anvendelse for varebil, fra "Godstransport Erhverv" til "Godstransport Privat" eller blandet anvendelse samt ved ønskeplader, er det heller ikke muligt at foretage ejer- eller brugerskiftet. Dette kan kun ske hos en autoriseret nummerpladeoperatør eller hos SKAT.  

Ligeledes er det ikke muligt at benytte flowet Privat ejer/brugerskifte virksomhed på køretøjer med ønskenummerplader. Her henvises til autoriseret nummerpladeoperatør eller SKAT.

Hvordan virker fuldmagt?

Hvis andre ejere eller brugere skal være registreret på køretøjet, skal de give fuldmagt i Motorregistret, således at den nye primære ejer kan registrere dem som henholdsvis primær bruger, sekundær ejer og/eller sekundær bruger.

Ved oprettelsen af fuldmagten i Motorregistret tilkendegiver de, hvilken rolle de ønsker at få på køretøjet - primær bruger, sekundær ejer eller sekundær bruger.

Fuldmagten er gyldig i 24 timer og er knyttet til det specifikke køretøj. Fuldmagten kan altid slettes igen, hvis en virksomhed fortryder at have afgivet den. Udløbne eller slettede fuldmagter vises ikke på oversigten over tilgængelige fuldmagter på et givent køretøj.

I løbet af flowet Privat ejer/brugerskifte virksomhed kan den primære ejer identificere fuldmagterne under de forskellige roller.