Dato for udgivelse
17 Nov 2017 11:18
Til
Importører mv.
Sagsnummer
08-119271
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Afslutning af undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1331/2011 på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import afsendt fra Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller ej, og om afslutning af den registrering af denne import, der iværksattes ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/272.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/2093 offentliggjort i EU-tidende L 299 af 16. november 2017 afsluttet undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1331/2011 på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7304 11 00 11, 7304 11 00 19, 7304 22 00 21, 7304 22 00 29, 7304 24 00 21, 7304 24 00 29, 7304 41 00 91, 7304 49 10 91, 7304 49 93 91, 7304 49 95 91, 7304 49 99 91 og 7304 90 00 91) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved import afsendt fra Indien (IN), uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien eller ej, og om afslutning af den registrering af denne import, der iværksattes ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/272.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, der blev indført ved artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/272.

For så vidt angår afslutning af undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2017/2093.

Forordningen træder i kraft den 17. november 2017.