Dato for udgivelse
09 Nov 2017 13:40
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/184 og (EU) 2016/185 om udvidelse af den endelige udligningstold og den endelige antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina til at omfatte importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia og Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1997 offentliggjort i EU-tidende L 289 af 8. november 2017 ændret gennemførelsesforordning (EU) 2016/184 og (EU) 2016/185 om udvidelse af den endelige udligningstold og den endelige antiudmpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) til at omfatte importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia (MY) og Taiwan (TW), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan.

For så vidt angår ændring henvises til teksten i (EU) 2017/1997.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, der er foretaget i henhold til artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/242. Der vil ikke blive opkrævet antidumpingtold på import, som er blevet registreret.

Forordningen træder i kraft den 9. november 2017.