Dato for udgivelse
09 Nov 2017 11:57
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0081161
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2016/184 og (EU) 2016/185 på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) og ophævelse af antidumpingtolden på importen fra en malaysisk eksporterende producent og indføre registrering af importen fra denne eksporterende producent.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1994 offentliggjort i EU-tidende L 288 af 7. november 2017 indledt en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2016/184 og af (EU) 2016/185 om udvidelse af den endelige udligningstold og af den endelige antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN) til at omfatte importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) afsendt fra Malaysia (MY) og Taiwan (TW), uanset om den er angivet med oprindelse i Malaysia og Taiwan, med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse foranstaltninger til en malaysisk eksporterende producent (Longi (Kuching) SDN.BHD)(Taric-tillægskode C309), om ophævelse af antidumpingtolden på importen fra denne eksporterende producent og om registrering af importen fra denne eksporterende producent.

For så vidt angår fornyet undersøgelse og registrering henvises til teksten i (EU) 2017/1994.

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er omhandlet i ovenstående forordnings artikel 1, i henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1036.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Forordningen trådte i kraft den 8. november 2017.