Dato for udgivelse
01 Nov 2017 14:53
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-1678276
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Du skal sørge for at få din virksomhed REX registreret inden 31.december 2017, hvis du skal eksportere EU oprindelsesvarer med toldpræference til Canada eller under GSP ordningen.


Virksomheder skal ansøge om at blive registreret i REX systemet, hvis virksomheden vil eksportere produkter med EU oprindelsesstatus til Canada eller under GSP ordningen, hvor den samlede værdi deraf overstiger 6 000 EUR. Du skal i den forbindelse sørge for at få din virksomhed REX registreret inden 31.december 2017.

Med REX registreringen få din virksomhed et REX nummer, som skal bruges til at kunne udstede oprindelseserklæringer for Canada og udtalelse om oprindelse for GSP til brug for eksport af varer med oprindelse i EU til Canada eller for eksport til GSP landene for bilateral kumulation eller videresendelse af varer til Norge/Schweiz

Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på følgende:

EU-Canada aftalen (CETA)

Hvis I er godkendte eksportører kan I bruge jeres godkendte eksportørnummer som REX nummer frem til 31. december 2017 ved eksport til Canada.

I skal derfor indsende en ansøgning allerede nu, så I kan blive REX registreret hurtigst muligt inden 31.december 2017. Efter den dato kan I ikke anvende jeres godkendte eksportør nummer, men skal have et REX nummer for at kunne eksportere varer med præference til Canada.

GSP ordningen

Det er kun frem til den 31.december 2017, at toldmyndighederne i medlemsstaterne kan udstede varecertifikater EUR.1 eller erstatningsoprindelsescertifikater formular A efter anmodning fra eksportører eller videreforsendere af varer, som endnu ikke er registreret i REX systemet.

Derfor skal du sørge for at blive REX registeret inden 31. december 2017.

Sådan gør I for at blive registreret eksportør i REX systemet

Hvis I kun anvender GSP ordningen skal I indsende en ansøgning via følgende link: GSP Hvis I kun har samhandel med Canada, skal I anvende følgende ansøgning, som findes via dette link: Canada.

  • Hvis I har samhandel med både GSP og Canada bestemmer I selv, hvilken ansøgningsblanket I vil anvende. I vil herefter hurtigst muligt modtage en bevilling som registreret eksportør. Der er endnu ikke lavet dansk ansøgningsskema for FTA aftaler, men foreligger kun i en engelsk udgave.

  • I skal udfylde, underskrive og herefter indsende ansøgningen på følgende e-mail adresse: rex@skat.dk