Dato for udgivelse
31 Oct 2017 15:36
Resumé

SKATs kvartalsredegørelse om de offentlige restancer for andet kvartal 2017 er netop oversendt til Folketingets Skatteudvalg. Den viser, at det gennemsnitlige månedlige inddrivelsesprovenu i det seneste år ligger over niveauet før den automatiske inddrivelse i EFI blev suspenderet i 2015 og at restancerne i andet kvartal er steget med 3,2 mia. kr. til i alt 104,3 mia. kr.


SKAT har over det seneste år gennemsnitligt inddrevet ca. 520 mio. kr. om måneden. Det er mere, end der blev inddrevet, inden den automatiserede inddrivelse i EFI blev suspenderet i 2015, hvor der gennemsnitligt blev inddrevet ca. 450 – 500 mio. kr. om måneden. På trods af det er borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige steget med 3,2 mia. kr. til i alt 104,3 mia. kr. fra første til andet kvartal 2017. Det viser SKATs restanceredegørelse for andet kvartal 2017, som netop er oversendt til Folketingets Skatteudvalg.

Samtidigt viser restanceredegørelsen, at SKAT i forbindelse med udbetaling af overskydende skat har nedbragt borgernes gæld til det offentlige for 2,6 mia. kr. ved modregning af gæld i overskydende skatter.

Inddrivelse af børnebidrag
SKAT har siden efteråret 2016 styrket indsatsen for at inddrive det såkaldt forhøjede børnebidrag - den del af børnebidraget, der ligger ud over normalbidraget.

Når SKAT har tilført flere ressourcer til opgaven med at inddrive det forhøjede børnebidrag, er det et helt bevidst valg. Det skyldes, at det har stor økonomisk betydning for både barnet og den mor eller far, der mangler pengene i hverdagen.

Den styrkede indsats gælder både for nye sager og de sager, der har hobet sig op siden suspenderingen af den automatiserede inddrivelse.

Regeringen har i juni besluttet at inddrivelsen af borgernes og virksomhedernes gæld overgår til en ny styrelse. Gældsstyrelsen får 1.500 medarbejder og åbner næste sommer. 

Se SKATs restanceredegørelse for 2. kvartal 2017.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818