Dato for udgivelse
30 Oct 2017 17:02
Resumé

SKAT vurderer fremover, om eksportkøretøjer under 10 år skal til udvidet registreringssyn.


Fra den 1. november 2017 ophæver vi det obligatoriske udvidede registreringssyn (toldsyn), som vi skrev om i et nyhedsbrev fra den 29. juni 2017. Ændringen gælder udelukkende køretøjer under 10 år.

Ændringer for køretøjer under 10 år

Alle eksportkøretøjer under 10 år skal ikke længere til udvidet registreringssyn (toldsyn). Vi kan dog fortsat bede om at få sendt køretøjer under 10 år til toldsyn, når vi mener, det er nødvendigt.

Ingen ændringer for køretøjer over 10 år

Der er ingen ændringer for køretøjer over 10 år. De skal fortsat til udvidet registreringssyn (toldsyn), når de skal eksporteres, og I anmoder om at få udbetalt eksportgodtgørelse.

Besigtigelse

Vi kan til enhver tid indkalde et køretøj til besigtigelse, hvis vi mener, det er nødvendigt. Det gælder uanset om køretøjet er over eller under 10 år.