Dato for udgivelse
25 Oct 2017 13:33
Til
Virksomheder, der benytter services hvori SynResultatStruktur indgår
Sagsnummer
17-1767888
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Som følge af ændringer til Bekendtgørelse om syn og godkendelse af køretøjer (BEK nr 633 af 19/5/2017), indføres der et nyt synsresultat.


Færdselsstyrelsen har anmodet om at der i DMR oprettes et nyt "SynResultatSynsResultat", som hedder "IkkeFuldstaendigtSyn". Det nye synsresultat vil blive tilføjet som nummer 6 i listen over syns resultater.

Det nye synsresultat vil være tilgængelig fra den 1. januar 2018.