Dato for udgivelse
23 Oct 2017 14:49
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
17-1584350
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Visse toldkontingenter er betinget af fremlæggelse af en eksporttilladelse udstedt af Canada.


Opmærksomheden henledes på, at for visse toldkontingenter, der er offentliggjort i Kommissionens gennemførelsesforordning  (EU) 2017/1781 om undtagelse fra de produktspecifikke oprindelsesregler i den samlede økonomi handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side er betinget af fremlæggelse af en eksporttilladelse udstedt af Canada.

Betingelsen for fremlæggelse af eksporttilladelse fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning  (EU) 2017/1781 under de enkelte toldkontingenter. Betingelsen fremgår desuden også i taric. Du kan se link til forordningen her.