Dato for udgivelse
11 Oct 2017 10:33
Gyldig til
31 Dec 2017 10:33

Til
Virksomheder, som importerer økologiske produkter fra tredjelande
Sagsnummer
161182810
Resumé

EU-Kommissionen sætter pr. 19. oktober 2017 it-systemet TRACES NT i drift, for så vidt angår kontrollen med økologiske varer, som importeres fra tredjelande.

Virksomheder, som importerer økologiske varer skal pr. 19. oktober 2017 sikre sig, at de i fortoldningsangivelsens rubrik 44.2 angiver certifikatkode "C644", samt i fortoldningsangivelsens rubrik 44.3 angiver VAB-bogstavet "V".


Pr. 19. oktober 2017 overgår SKATs ekspeditions- og kontrolhandlinger i forhold til kontrolcertifikatet ved import af økologiske produkter til EU-Kommissionens elektroniske portal TRACES NT.

Der henvises til EU-Kommissionens forordning (EF) 1235 af 8. december 2008 med senere ændringer.

For virksomheder, som importerer økologiske varer fra tredjelande betyder dette, at de med virkning fra 19. oktober 2017 skal sikre sig, at der foreligger en gyldig registreret kontrolattest for varepartiet samt, at der i toldangivelsen er angivet certifikatkode "C644" i rubrik 44.2, samt VAB-bogstavet "V" (for økologivarer) i rubrik 44.3.

Det er meget vigtigt, at certifikatkode "C644" fremgår af toldangivelsen.

Der henvises i øvrigt også til virksomhedsrettet information fra Fødevarestyrelsen m.fl. i forhold til øvrige væsentlige informationer om kontrol- og dokumentationskrav efter overgangen til TRACES NT pr. 19. oktober 2017.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter